– Guardians –

 

Begravning. Plaster, clay. 40x25 cm. 2011.

Ceremoni. Plaster, clay, granite. 80x30 cm. 2011.

Den onde och den gode vid vattenhålet. Clay, foam. 30x20 cm. 2011.

En magisk vän. Clay, plaster, silicone. 11x17 cm. 2011.

Gnomo. Silicone, clay. 20x7 cm. 2011.

Blindhund. Plaster, clay, silicone. 15x25 cm. 2011

Liten Apa. Clay, plaster, silicone. 33x22 cm. 2011.

Två på häst. Clay, foam, glass, jesmonite. 2011.